Υπηρεσίες

• Εξωτερικά ιατρεία που καλύπτουν κάθε ανάγκη, με απόλυτα εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.
• Τμήματα ολοκληρωμένου προληπτικού διαγνωστικού ελέγχου (check-up).
• Απεικονιστικά εργαστήρια (Ακτινοδιαγνωστικό, Αξονικός Τομογράφος, Υπέρηχοι-Triplex καρδιάς, Υπέρηχοι σώματος-Triplex αγγείων).
• Διαγνωστικά εργαστήρια (Μικροβιολογικό, Αιματολογικό , Βιοχημικό , Ορμονολογικό , Ανοσολογικό).
• 3 χειρουργικές αίθουσες, εξοπλισμένες με ότι πιο σύγχρονο στην τεχνολογία, οι οποίες καλύπτουν με ασφάλεια όλα τα περιστατικά
• Πλήρως εξοπλισμένη Μονάδα εντατικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) 4 κλινών και μονάδα αυξημένης φροντίδας (Μ.Α.Φ.) 3 κλινών.
• Δύο υπερσύγχρονες μονάδες εξωνεφρικής κάθαρσης (Μ.Τ.Ν.) δυναμικότητας 28 κλινών.
• Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
• 55 νοσηλευτικές κλίνες που καλύπτουν τις ανάγκες του παθολογικού και του χειρουργικού τομέα τμήματα: Παθολογικό (15 κλίνες), Χειρουργικό(15 κλίνες), Καρδιολογικό (5 κλίνες), Ορθοπαιδικό (5 κλίνες), Ουρολογικό (5 κλίνες), Νεφρολογικό (5 κλίνες), Γυναικολογικό (5 κλίνες)).